Regulamin

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie zdrowie-higiena.pl.

Sprzedającym jest firma CEETAL-POL Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. Wrocławskiej 82, 81-530 Gdynia, tel/fax: (58) 664-64-44/45, e-mail: info@zdrowie-higiena.pl, NIP: 585-001-12-34, KRS 0000185654 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

1. Sklep internetowy zdrowie-higiena. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: zdrowie-higiena.pl  W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również telefonicznie bądź emailem.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie zdrowie-higiena. są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

3. Ceny prezentowane na stronach sklepu zdrowie-higiena. są podane w kwocie netto oraz w kwocie brutto. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT.

4. Wszystkie opisy produktów zawarte na stronie zdrowie-higiena.pl są wyrazem opinii sklepu o sprzedawanych produktach i nie stanowią one etykiety produktu, która zawarta jest w kartach technicznych i kartach charakterystyki produktów.

Zamówienia

1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email lub telefonicznej z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.

5. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Wysyłka

1. Klient po złożeniu zamówienia jest informowany w ciągu 24h pocztą elektroniczną o przyjęciu zamówienia oraz o wstępnym terminie wysyłki i przybliżonym koszcie dostawy.

2. Termin realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż określone 7 dni robocze wówczas pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o opóźnieniu realizacji zamówienia i potwierdzenia chęci dalszej jego realizacji. Termin realizacji to czas jaki upływa od zamówienia towaru do jego wysłania.

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu) zostanie ono anulowane.

4. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (JAS-FBG). Koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

Uwaga:
czas dostawy = czas wysyłki towaru przez
sklep + czas doręczenia towaru przez
określonego przewoźnika.

 

Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

  • Płatność gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie firmy - ul. Wrocławska 82, 81-530 Gdynia
  • Przelew lub inne formy płatności udostępniane przez pośrednika przelewy24.pl (przesyłka wysyłana jest po zaksięgowaniu wpłaty) 

 

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z towaru zakupionego w naszym sklepie klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania). Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i instrukcją. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów: 

  • wady technicznej towaru
  • wady powstałej w wyniku dostawy (warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z dostarczycielem, pracownikiem Poczty lub kurierem, protokołu reklamacyjnego)

2. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt zdrowie-higiena. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Uwaga: Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4)
Kodeksu cywilnego.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej  umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Zdrowie-Higiena.pl  ul. Wrocławska 82, 81-530 Gdynia, tel: (58) 664-64-44/45, e-mail: info@zdrowie-higiena.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy

zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie

później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu

prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały

przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na

inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z

tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy

lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz [Zdrowie-Higiena.pl ul. Wrocławska 82 81-530 Gdynia], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w

którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

"Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.“

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy

 

Wyjątki od ustawowego prawa odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,

nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub

służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do

użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena

została uzgodniona przy zawarciu umowy

sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie

żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał

w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania

konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne

niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia

od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne al bo programy komputerowe dostarczane w za pieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w  celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu zdrowie-higiena. są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.